Jakie powinny być podręczniki do przedmiotów humanistycznych?

Reforma kształcenia przyniosła kilka ważnych zmian dla szkoły, w tym prawdopodobieństwo wyboru programów nauczania i podręczników. Dlatego nauczyciel stanął przed problemem ich oceny i wyboru tych, które najlepiej pasowaliby do rzeczywistych warunków jego pracy. Wszyscy rozumiemy, że pomimo ujednolicenia wymagań (standardów egzaminacyjnych), metody osiągania tego typu efektywności są bardzo zróżnicowane. Te aspekty wydawnictwa Nowa Era podręczniki starają się brać pod uwagę.

Co więc wziąć pod uwagę przy wyborze podręcznika?

Ogólnie rzecz biorąc, w tych rozważaniach oprócz merytorycznej poprawności, którą posiadają np. Nowa Era podręczniki, należy wziąć pod uwagę:

  • rolę, jaką podręcznik powinien odgrywać w procesie edukacji;
  • jego wielofunkcyjność;
  • proporcje między ilością merytorycznej treści a materiałem edukacyjnym.

Rola podręcznika w nowoczesnych szkołach

Zdanie poprzedzające napisanie egzaminu pokazuje bardzo wyraźnie rozbieżność między ”teorią” – nauką w szkole a ”praktyką” – codzienną aktywnością. Szkoła, niezależnie od wielu zmian, zarówno w obrębie postawionych celów, jak i sposobów ich realizacji, wciąż nie jest w stanie zaspokoić współczesnych potrzeb ucznia. Wydaje się, że jedną z przyczyn tego wciąż nierozwiązanego problemu będzie zbyt mocny dodatek do tradycyjnych procedur dydaktycznych i stereotypów rozważania korzyści dla uczniów. To samo dotyczy konkretnego podręcznika ucznia. Również najlepiej napisana publikacja, w której zwykle pomija się inne możliwości dydaktyczne, jest obecnie rzadko wykorzystywana do osiągania celów współczesnych szkół. Obecnie rola podręcznika jest różnorodna – jego głównym zadaniem jest zawsze wskazywanie sposobów wykorzystania wiedzy, kształtowanie informacji eksploatacyjnych oraz usystematyzowanie informacji najczęściej otrzymywanych przez uczniów pochodzących z innych źródeł, najczęściej spoza szkoły.

Znaczenie podręczników szkolnych

Szczególnie polecany jest podręcznik jako środek dydaktyczny najczęściej stosowany w danym procesie edukacyjnym i to ma bardzo duże znaczenie z wielu względów. Jego skuteczność w uczeniu się nowych treści i kształtowaniu umiejętności zależy od funkcji przypisanych podręcznikowi przez autorów. Funkcje dydaktyczne podręcznika określają najważniejsze cechy jego struktury, zasady doboru informacji edukacyjnych, rozmiar między gotową, prawdziwą wiedzą a pracą do samodzielną pracą oraz między smsem a grafiką.

Szkoła - zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Czytaj dalej »