Podręczniki Nowej Ery – jak są napisane?

Funkcja danego podręcznika przejawia się wyłącznie w organizowaniu określonej samodzielnej działalności uczniów o charakterze problemowo-badawczym za pomocą pytań, zadań, zajęć i ćwiczeń. Wykorzystanie funkcji badawczej podręcznika zwykle ma miejsce podczas nauczania. Podręczniki Nowej Ery starają się realizować te wszystkie zadania.

Jak podręczniki Nowej Ery pomaga w pracy nauczyciela?

Organizując zajęcia, nauczyciel może liczyć na wskazówki zawarte w podręczniku, a uczeń nie musi przepisywać poszczególnych informacji podawanych ustnie lub pisanych na tablicy, co skraca czas poświęcony na udaną pracę. Problematyczne treści zawarte w podręczniku Nowej Ery zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy poprzez obserwacje i studia. Podręcznik zawiera metodykę dotyczącą współczesnych badań wraz z rodzajami ich wykorzystania. Szczególną rolę w takich przypadkach odgrywają ćwiczenia słowne i rysunkowe poprawnie sformułowane pod kątem dydaktycznym. Polecenia są zwykle umieszczane podczas oglądania tekstu.

Jak podręczniki Nowej Ery wypływają na wyniki uczniów?

Właściwa edycja podręcznika może ogólnie:

  • wpłynąć na postęp w zakresie operacyjnej informacji organicznej i środowiskowej;
  • przyzwyczaić ucznia do korzystania z wiedzy zdobytej w nauce o przyrodzie;
  • opracowywać zagadnienia;
  • rozwiązywać kwestie teoretyczne.

Wymaga to od uczniów łączenia informacji w innej kolejności niż w podręczniku, uzyskania nowych skojarzeń, a także uogólnień. Uzupełnieniem tego zadania są zalecenia i wskazówki, chyba że uczeń znajdzie w tekście gotowe rozwiązania. Pytania, jakie wydawnictwa Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) zawierają, odgrywają tę samą rolę. Mobilizowanie za ich na podstawie informacji zawartych w podręczniku. Ten rodzaj funkcji polega na dostarczaniu takich ćwiczeń, a także zadań, które rozwijają różne umiejętności, a także stymulują do praktycznych działań.

Podręczniki Nowej Ery – do jakich przedmiotów?

Podręczniki Nowej Ery z chemii i biologii oraz ochrony środowiska przyczyniają się do unowocześnienia metod i strategii uczenia się, po prostu poprzez zaznajamianie uczniów z konkretnymi przykładami, efektywnymi sposobami uczenia się i oferowanie im wskazówek, jak racjonalnie korzystać z tekstu i wyciągać wnioski. Pytania zawarte w podręcznikach do biologii i ochrony środowiska mają podstawowe znaczenie i ułatwiają powtarzanie i łączenie wiedzy, samokontroli, a także samooceny. Pozwalają dostrzec błędy i luki w systemie nabytej wiedzy, rozwijają odpowiednie umiejętności krytycznej samooceny.

Obraz freepik z pl.freepik.com

Czytaj dalej »